Aroma Capsule Luminara Warm Embers

  • Sale
  • Regular price €12.90


5-10 Werkdagen

Open Haard: De essentiële oliën van salie in combinatie met mirre en licht geroosterd hout geven een aangename gezelligheid bij het haardvuur.

Au coin du feu: l’huile essentielle de sauge se marie à l’encens et au bois légèrement torréfié pour une ambiance cosy au coin du feu.

Warm Embers: Aromatic sage essential oil, regal frankincense, and a light touch of charred wood create the warm feeling of being curled up in front of a fireplace.

 

Luminara Fragrance Aroma Capsule

De geuren van Luminara worden ontwikkeld met de grootste zorgvuldigheid. De Luminara Aroma Capsules bevatten de zuiverste ingredienten en essentiële oliën.

-Gebruiksduur Capsule: 200uur, ongeveer 3 maanden met een gebruiksduur van 2u per dag.

-8 Geuren verkrijgbaar

De Luminara Aroma diffuser kaars is eenvoudig in gebruik.  Het volstaat om de capsule onderaan de kaars in te brengen, de kaars aan te steken en de ruimte te laten vullen met het parfum.

Elke capsule heeft een levensduur van  meer dan  3 maanden en kan steeds vervangen worden.

Dankzij de innovatieve technologie, wordt het parfum verspreid door ventilatie, er is dus geen verbranding of straling.

 

La capsule Luminara Fragrance

Chaque senteur incorporée dans la capsule Luminara Fragrance a été développée avec le plus grand soin, à partir des ingrédients les plus précieux et d’huiles essentielles.

- Durée d’une capsule : 200 heures soit 3 mois pour une utilisation de 2h par jour

- 8 senteurs disponibles

La bougie diffusante Luminara Fragrance est très simple d’utilisation. Il suffit de placer la capsule de parfum dans le fond de la bougie, d’allumer et de laisser la pièce se remplir subtilement de parfum. Chaque capsule peut diffuser pendant plus de trois mois et est interchangeable à tout moment. 

Grâce à une technologie innovante, le parfum est diffusé à froid par ventilation, il n’y a donc ni combustion ni émanation.   

 

Luminara Fragrance Aroma Capsule

The aromas of Luminara have been developed  with the utmost care. The Luminara "Fragrance Aroma Capsule" contain the purest ingredients and essential oils.

- Use duration Capsule: 200h, approximately 3 months with a use life of 2h a day

- 8 Aromas available

The Luminara Aroma Diffuser Candle is easy to use. Just insert the capsule at the bottem of the candle, light the candle and fill the space with the aroma.

Each capsule has a life span of more than 3 months and can always be replaced.

Thanks to the innovative technology, the aroma is spread through ventilation, so there is no combustion or radiation.